Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
c) Matriční záležitosti

92Matrika - vybavení místnosti pro matriku a obřadní síň - změny příjmení u žadatelů1957-1961karton12