Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

a) Evidence obyvatelstva a sčítání lidu
b) Státní občanství
c) Matriční záležitosti