Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
4. Finance a plánování
b) Finanční hospodaření

105Obecní rozpočty 1945-1986karton16
106Kontroly činnosti MNV a hospodaření nadřízenými orgány1957-1985karton16
107Výkazy k hospodaření MNV - roční výkazy o základních prostředcích - přehled aktiv a pasiv - výkazy o hospodaření malých příspěvkových orgnizací - roční vyúčtování daně ze mzdy za MNV 1972-1989karton16
108Daně - přehled daní a poplatků spravovaných MNV - výkazy o vyměření daní a poplatků - předpis zemědělské daně1970-1989karton16