Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
5. Územní plánování a výstavba obce

109Veřejné stavby - koladaudace divadelního sálu - rozpočet na stavbu poradny - generální oprava budovy MNV, jídelny, požární zbrojnice - stavební povolení a povolení k užívání na úpravu oddací síně - výstavba dětského hřiště Příloha: Obnova vyhořelé střechy na jídelně - domě čp. 73, půdorys, řez Jeseník, Okresní stavební podnik, 1959 Autor: Ing. Harazim měř. 1 : 50, 1:100, česky, ofestový tisk na papíře kolorovaný, 29, 4 x 56 cm, 1 list Příloha: Plány na přestavbu kamenické dílny Schothových čp. 15 na kulturní dům svázaný soubor plánů - řezy, půdorysy Jeseník, 1950 Měř.: 1: 100, 1: 500, česky ofsetový tisk na papíře, 42 x 71 cm, 5 listů Příloha: Generální oprava požární zbrojnice, půdorys Jeseník, Stavební bytové družstvo, 1956 Autor: Kotaška Měř.: 1:100, česky, ofsetový tisk na papíře kolorovaný, 29,4 x 47,5 cm, 1 list 1953-1988karton17
110Stavby JZD - adaptace kamenických dílen na prostory pro potřeby JZD - schvalování zemědělských staveb - přípustnost staveb, kolaudační rozhodnutí - schválení stavby družstevního čtyřdomku1951-1986karton17
111Stavby Slezského průmyslu kamene a Arandaru - přípustnost stavby správní budovy a dílen - schválení dílen, slévárny, skladiště výbušnin a lomu do provozu - adaptace kamenických dílen firmy Walter na údržbařské dílny - stabení povolení ke generální opravě provozovny v čp. 15 1950-1959karton17
112Soukromé stavby a výstavba bytů - stavební povolení na stavbu kůlen a garáží - rozpočet a stavební plány ke generální opravě bytových jednotek v čp. 91 Příloha: Generální oprava bytových jednotek čp. 91, půdorys umístění vodoinstalace Jeseník, Stavební podnik okresu Jeseník, 1957 Měř. 1:50, česky, ofestový tisk na papíře, 46,6 x 58,2 cm, 3 listy 1954-1985karton17
113Stavby energetické - územní řízení na vedení stožárů vysokého napětí - schválení přestavby elektrického vedení a trafostanice 1959-1986karton17
114Demolice - seznam konfiskovaných a obytných domů určených k demolici - demoliční výměry 1949-1960karton17