Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
a) Organizace a správa hospodářských organizací NV

115Rozbory hospodaření drobných provozoven národního výboru 1976-1986karton17