Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
b) Živnosti, průmysl

116Soupis německých živnostenských a průmyslových podniků s uvedením jmen národních správců1945-1948karton17
117Půmyslové podniky (strojírny, kamenoprůmysl) - konfiskace - národní správa - výpisy z obchodního rejstříku1946-1954karton17
118Národní správa živností - žádosti - schválené výměry 1945-1949karton17
119Provoz živností - schvalování nových a rozšíření stávajících živností - zprávy o nedovoleném podnikání1946-1957karton17
120Likvidace podniků - výmazy firem - zrušovací výměry 1948-1951karton17
121Českomoravský průmysl kamene - výpis z evidence nemovitostí - zábor zemědělských pozemků 1985karton17