Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
c) Bytové hospodářství

122Bytové hospodářství - příděly a výměny bytů - vystěhování z bytů - stížnosti na stav bytů1947-1964karton18
123Evidence bytů - roční výkazy o bytovém hospodářství - převzetí domů a bytů do správy MNV Supíkovice1953-1987karton18