Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy

1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
4. Finance a plánování
5. Územní plánování a výstavba obce
6. Místní hospodářství
a) Organizace a správa hospodářských organizací NV
b) Živnosti, průmysl
c) Bytové hospodářství
7. Doprava a spoje
8. Obchod a pohostinství
9. Zemědělství a lesnictví
10. Vodní hospodářství
11. Zdravotnictví a sociální péče
12. Školství
13. Kultura
14. Církevní záležitosti