Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
C. ÚČETNÍ MATERIÁL
a) Účetní knihy

148Kniha výdajů 1960úřední kniha
149Pokladní deník1955úřední kniha
150Pokladní deník1957úřední kniha
151Pokladní deník1958-1959úřední kniha
152Pokladní deník1960-1961úřední kniha
153Pokladní deník1962úřední kniha
154Pokladní deník1963úřední kniha
155Pokladní deník1964úřední kniha