Archiv uložení:Státní okresní archiv Jeseník
Název fondu:Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
Datace:1945-1990 (1996)
Zpracovatel:Jarmila Sypráková,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Jeseník
Značka:
NAD:415
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):3,13 bm
Stav ke dni:2009-03-19
Prohlížet fond
Stažení fondu