Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
A. Úřední knihy
1. Správní knihy

1Kniha zápisů z plenárních zasedání MNV1947-1950úřední kniha
2Kniha zápisů ze schůzí rady MNV1947-1950úřední kniha
3Kniha zápisů ze schůzí rady MNV1947-1950úřední kniha
4Kniha zápisů ze schůzí rady MNV1953-1954úřední kniha