Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
A. Úřední knihy
2. Evidenční knihy

5Kniha vydaných domovských listů1946-1948úřední kniha
6Kniha hlášení místního rozhlasu1947-1951úřední kniha
7Kniha hlášení místního rozhlasu1951-1953úřední kniha