Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
A. Úřední knihy

1. Správní knihy
2. Evidenční knihy