Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
1.2. Volby

9Volby do ústředních zastupitelských sborů a MNV1954-1986karton1
10Volby do ústředních zastupitelských sborů 8.6. a 9.6.19901990karton1
11Volby do obecního zastupitelstva 24.11.1990 (mj. organizační pokyny a metodické materiály, kandidátní listiny, seznamy voličů, zápis o hlasování a sčítání hlasů, volební výsledky)1990karton1