Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
1.3. Organizace činnosti MNV
1.3.1. Organizační agenda MNV

12Plány činnosti, situační zprávy, zprávy o činnosti a hodnocení činnosti MNV1965-1988karton1
13Plnění kolektivní smlouvy pracovníků MNV a drobných provozoven v působnosti MNV1983-1986karton1