Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
1.3. Organizace činnosti MNV
1.3.2. Zápisy ze zasedání pléna a rady MNV

14Zápisy ze zasedání pléna MNV 1984-1990karton4
14Zápisy ze zasedání pléna MNV1978-1983karton3
14Zápisy ze zasedání pléna MNV1960-1977karton2
15Zápisy ze zasedání rady MNV1986-1990karton8
15Zápisy ze zasedání rady MNV1980-1985karton7
15Zápisy ze zasedání rady MNV1973-1979karton6
15Zápisy ze zasedání rady MNV1961-1972karton5