Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
1.3. Organizace činnosti MNV
1.3.3. Zápisy ze zasedání komisí a výborů MNV

16Zápisy ze schůzí finanční komise1970-1990karton8
17Zápisy komise pro výstavbu, byty a územní plánování1971-1990karton9
18Zápisy ze schůzí komise pro obchod a služby1965-1990karton9
19Zápisy ze schůzí zemědělské komise1965-1968karton10
20Zápisy komise pro vodní a lesní hospodářství a zemědělství1981-1990karton10
21Zápisy ze schůzí komise pro ochranu veřejného pořádku1976-1990karton10
22Zápisy ze schůzí sociální a zdravotní komise1964-1990karton11
23Zápisy ze schůzí školské a kulturní komise1986-1990karton12
23Zápisy ze schůzí školské a kulturní komise1970-1985karton12
24Zápisy ze schůzí komise pro mládež a tělovýchovu1981-1987karton13
25Zápisy ze schůzí komise Sboru pro občanské záležitosti1986-1990karton13
26Zápisy ze schůzí občanského výboru v Rybníčku1962-1976karton13