Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
1.3. Organizace činnosti MNV
1.3.4. Činnost poradních sborů a výborů při MNV

27Zpráva o ustavení zdravotní komise1951karton13
28Zpráva o ustavení výboru žen1952karton13
29Dokumentace činnosti občanských výborů v Rybníčku a Haukovicích1963-1978karton13