Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
1.3. Organizace činnosti MNV
1.3.5. Oslavy, rezoluce, závazky, vyznamenání

30Metodické a organizačně-politické pokyny k průběhu významných výročí a oslav1985-1989karton13
31Celoobecní socialistické závazky1952-1974karton13
32Ocenění zasloužilých poslanců a funkcionářů MNV1985karton13
33Seznam občanů obce jimž byla 25.10.1968 předána pamětní plaketa Ústředního výboru NF v Praze na počest 50. výročí samostatnosti ČSSR1968karton13
34Návrh na udělení okresní ceny a čestného uznání za kulturně výchovnou práci Osvětové besedě v Rybníčku a jejímu předsedovi1973karton13