Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
1.3. Organizace činnosti MNV

1.3.1. Organizační agenda MNV
1.3.2. Zápisy ze zasedání pléna a rady MNV
1.3.3. Zápisy ze zasedání komisí a výborů MNV
1.3.4. Činnost poradních sborů a výborů při MNV
1.3.5. Oslavy, rezoluce, závazky, vyznamenání