Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
1.4. Poslanci a funkcionáři MNV, pracovníci podniků

35Vybrané písemnosti vzešlé z úřední činnosti předsedy a tajemníka MNV nezařazené do jiných skupin pořádacího schématu1985-1990karton13
36Seznam členů pléna MNV1950karton14
37Personální záležitosti poslanců a funkcionářů MNV1973-1989karton14
38Personální záležitosti zaměstnanců školských, kulturně výchovných a stravovacích zařízení v působnosti MNV1953-1990karton14
39Personální záležitosti drobné provozovny MNV1986-1990karton14