Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
1.5. Kontrolní činnost

40Kontroly činnosti MNV, jednotlivých úseků činnosti, zařízení a provozoven v působnosti MNV1973-1990karton14
41Stížnosti občanů1985-1990karton14