Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola

1.1. Statutární záležitosti
1.2. Volby
1.3. Organizace činnosti MNV
1.4. Poslanci a funkcionáři MNV, pracovníci podniků
1.5. Kontrolní činnost