Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
10. Zemědělství
10.1. Zemědělské družstevnictví

92Jednotné zemědělské družstvo Újezd 1951-1990karton21