Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
10. Zemědělství
10.2. Soukromě hospodařící zemědělci

93Evidence soukromě hospodařících zemědělců1985-1989karton21