Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
10. Zemědělství
10.3. Zemědělská výroba

94Seznam vlastníků pozemků podléhajících povinnému zkoušení půdy dle vládního nařízení č. 376 ze dne 29.8.1940 a seznam půdních vzorků z těchto pozemků s výsledky rozborů1950karton21
95Pozemnostní archy[1949-1951]karton21
96Přehledy, soupisy a seznamy ploch zemědělských kultur, zemědělských závodů, členů JZD a soukromých zemědělců1951-1952karton22
97Pěstování léčivých rostlin1950-1953karton22
98Ovocnářství1954-1974karton22
99Kontrolní sčítání hovězího a vepřového dobytka1952karton22
100Soupis hospodářských zvířat1985-1988karton22
101Chov domácího hospodářského a drobného zvířectva1988-1990karton22
102Včelařství1950-1952karton22