Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
10. Zemědělství

10.1. Zemědělské družstevnictví
10.2. Soukromě hospodařící zemědělci
10.3. Zemědělská výroba
10.4. Zemědělská půda