Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
11. Potravinářský průmysl

106Sběrna mléka v objektu zrušené mlékárny1946-1954karton23