Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
13. Vodní hospodářství
13.1. Vodohospodářské investice, ochrana vodních zdrojů a toků

108Vodní družstvo Újezd1949karton23
109Řešení případu řádně nevyúčtované dotace ministerstva zemědělství na nový meliorační plán obce Újezd1949-1953karton23
110Meliorace pozemků v k.ú. Újezd, Haukovice a Rybníček1978-1982karton23
111Regulační úpravy a přemostění potoka Teplička1973karton23
112Rybníky v k.ú. Haukovice a Rybníček1953-1980karton23
113Znečišťování vodních toků a zdrojů, porušování pravidel vodního hospodářství1972-1985karton23
114Rozšíření pásma hygienické ochrany vodního zdroje v k.ú. Brníčko1984karton23