Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
13. Vodní hospodářství
13.2. Veřejné rozvody vody, zásobování vodou, odpadní vody

115Otázka zřízení vodovodní přípojky1964karton23
116Studny1953-1990karton23
117Kanalizace a vypouštění odpadních vod1974-1980karton23