Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
13. Vodní hospodářství
13.3. Protipovodňová ochrana

118Protipovodňová opatření a metodické pokyny nadřízených orgánů1979-1989karton23