Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
13. Vodní hospodářství

13.1. Vodohospodářské investice, ochrana vodních zdrojů a toků
13.2. Veřejné rozvody vody, zásobování vodou, odpadní vody
13.3. Protipovodňová ochrana