Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
14. Ochrana životního prostředí

119Zpráva o opatřeních ke zlepšení životního prostředí v obci1986karton23
120Péče o zeleň, kácení stromů a náhradní výsadba1973-1990karton23
121Náhrada škody způsobená chráněnými živočichy1984karton23
122Skládky odpadů v k.ú. obce1985karton23