Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
15. Zdravotnictví a sociální péče

123Organizace sociální a zdravotní péče o mládež, sociálně potřebné a staré občany (zprávy o situaci, hodnocení činnosti, metodické pokyny nadřízených orgánů)1951-1990karton23
124Sociální péče o jinonárodní skupiny občanů1977-1989karton23
125Rozsah činnosti a ordinační doba střediska zdravotní péče Újezd a polikliniky v Uničově1974-1990karton23
126Dárcovství krve1985karton23