Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
16. Školství

127Zápis o šetření situace školských zařízení v obci Újezd a osadě Rybníček 1976karton23
128Zpráva o organizaci mateřských škol a rozmístění učitelek v obci Újezd a osadě Rybníček1964karton23
129Mateřská škola Újezd1951-1986karton23
130Mateřská škola Rybníček1974-1977karton23
131Základní devítiletá škola Újezd1950-1990karton23