Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
17. Kultura, sport a tělovýchova
17.1. Kultura

132Situační zpráva o stavu kulturních a společenskovýchovných aktivit v obci Újezd1960karton23
133Roční výkazy kulturně výchovné činnosti1984-1986karton23
134Kulturní a společensko výchovná činnost MNV1973-1990karton23
135Kulturní zařízení MNV1982-1986karton23
136Místní lidová knihovna Újezd1954-1974karton23
137Vedení obecní kroniky1951-1953karton23
138Osvětové besedy Újezd a Haukovice1986-1987karton23
139Kino Újezd1985-1987karton23
140Klubovna pro kulturní vyžití mládeže1972-1985karton23
141Seznam dobrovolných společenských organizací pracujících v oblasti působnosti MNV1968karton23
142Seznam institucí, společenských organizací a zařízení pracujících v oblasti působnosti MNV1977karton23