Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
17. Kultura, sport a tělovýchova
17.2. Sport a tělovýchova

143Tělovýchovná jednota Sokol Újezd1951-1973karton23
144Turnaj "Družba" ve stolním tenise1979karton23