Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
17. Kultura, sport a tělovýchova
17.3. Ochrana přírodních a kulturních památek

145Památková ochrana objektu zděného patrového mlýna - dům č.p. 41 (oznámení o ochraně a vyrozumění majitele)1951karton23
146Zápis kulturní památky do státního seznamu kulturních památek - farní kostel sv. Jana Křtitele (návrh, vyrozumění o zápisu, informace o poškození) 1979-1980karton23
147Zápis kulturní památky do státního seznamu kulturních památek - socha sv. Jana Nepomuckého (vyrozumění o zápisu)1980karton23
148Zápis o jednání o možnostech záchrany staré doškové stodoly při domě č.p. 421963karton23