Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
18. Církevní záležitosti

149Evidence církví a náboženských společností1949karton23
150Zpráva o kázání faráře Aloise Nováka1950karton23