Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
2.1. Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

42Zprávy obvodního oddělení VB Uničov o vyhodnocení bezpečnostní situace, úseku veřejného pořádku a silničního provozu v obci1980-1990karton14
43Vyhodnocení činnosti jednotky pomocné stráže VB v obci Újezd1984karton14
44Činnost komise pro ochranu bezpečnosti a veřejného pořádku1951-1990karton14
45Návrh obecně závazného nařízení MNV1986-1987karton14
46Dokumentace vyšetřování případu velitele stanice SNB Újezd Františka Vykydala (opisy protokolů z výslechů F. Vykydala a svědků, pamětní spis F. Vykydala dokládající jeho zapojení v protinacistickém odboji a spolupráci s partyzánským oddílem Olga)1946-1947karton14
47Seznam tzv. vesnických boháčů1953karton14