Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
2.2. Požární ochrana

48Dokumentace činnosti místní organizace Svazu požární ochrany1951-1986karton14