Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
2.3. Vojenské záležitosti, civilní obrana

49Branný kroužek Svazu pro spolupráci s armádou1952karton49
50Spolupráce s Okresní vojenskou správou Olomouc1985-1990karton14
51Civilní obrana1985-1990karton14