Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
2.4. Spisová služba, archivnictví

52Opisy skartačních protokolů, žádosti o skartace a jejich schválení, metodické pokyny ze strany archivu1953-1978karton14