Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

2.1. Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
2.2. Požární ochrana
2.3. Vojenské záležitosti, civilní obrana
2.4. Spisová služba, archivnictví