Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
3.1. Evidence obyvatelstva

53Seznam majitelů a uživatelů domů podle čísel popisných[1950]karton14
54Seznam bydlících osob podle čísel popisných1953-1957karton17
54Seznam bydlících osob podle čísel popisných1953-1957karton16
54Seznam bydlících osob podle čísel popisných1953-1957karton15
55Evidence pobytu obyvatel1984-1990karton17