Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
3.2. Státní občanství, šetření národní spolehlivosti,

56Seznam vystavených osvědčení o národní spolehlivosti1946-1950karton17
57Hlášení počtu osob jiné národnosti než české nebo slovenské1951karton17
58Šetření přítomnosti reemigrantů z Bulharska a Chorvatských přesídlenců z obcí na jihu Moravy1953karton17