Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
3.3. Čestná občanství

59Čestné občanství za zásluhy o osvobození obce v roce 1945 - N. N. Dorošenko a V. Gluško (zpráva o udělení čestného občanství pro zpravodaje sovětského rozhlasu, korespondence s čestnými občany)1977-1985karton17