Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
3.4. Matriční záležitosti

60Metodické pokyny a informace pro matriky a ohlašovny pobytu obyvatelstva1985-1990karton17
61Protokol o převzetí církevních matrik od farního úřadu v Újezdě a seznam neživých církevních matrik přicházejících v úvahu pro předání archivu1952karton17
62Zřízení matričního obvodu1989-1990karton17
63Povolená změna příjmení1986karton17