Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

3.1. Evidence obyvatelstva
3.2. Státní občanství, šetření národní spolehlivosti,
3.3. Čestná občanství
3.4. Matriční záležitosti