Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
4. Majetek, finance a plánování
4.1. Evidence a správa národního majetku

64Inventarizace hospodářských prostředků a majetku MNV a rozpočtových organizací ve správě MNV1989-1990karton18
65Hospodářské smlouvy o převodu vlastnictví, nebo práva hospodaření a správy národního majetku ze strany MNV na jednotlivé hospodářské či společenské organizace1969-1990karton18
66Vypořádávání konfiskovaného nemovitého majetku při osidlování pohraničí (převody konfiskovaného majetku, přídělové listiny státu, obce, jednotlivých soukromých přídělců a organizací, odnětí přídělů, náhradní přídělové listiny, doprovodná korespondence)1948-1972karton18